2022, RECEPCJA W BIURZE / OFFICE RECEPTION

Koncepcja remontu recepcji w biurze zawsze jest tematem szczególnym, ponieważ odpowiada ona za pierwsze wrażenie w firmie, które... jest zawsze pierwsze... Cel jak zawsze ten sam - stworzyć przyjemny klimat dla gości i zarazem wizytówkę dla firmy, oddając chociaż troszkę charakter jej działalności.

The concept of refurbishing the reception desk in the office is always a special task and fascinating challenge, because reception is responsible for the first impression in the company, which ... is always the first ... The goal, as always, is the same - to create a pleasant atmosphere for guests and at the same time a showcase for the company, reflecting at least a little the character of its activities.