2021, WNĘTRZE DOMU / HOUSE INTERIORS

Wnętrze miało oddawać charakter działalności inwestora, który działając w branży budowlanej również odzyskuje starą cegłę oraz elementy drewniane i po obróbce przeznacza je do ponownego wykorzystania

The interior was to reflect the nature of the investor's activity, who works in the construction industry, also recovering the old bricks and wooden elements making them ready for reuse.