Oferta

Gdy rozpoczynamy prace projektowe od etapu koncepcyjnego a kończymy nadzorem autorskim to niemal zawsze można spodziewać się najlepszych efektów. Dzięki takiemu podejściu klienci oszczędzają mnóstwo czasu i zdrowia, my zaś mając nadzór nad realizacją zyskujemy pewność, że wszystko zostanie świetnie wykonane.

W przypadku projektów wnętrz, staramy się pracować w trybie projekt + realizacja. W tym celu współpracujemy z naszymi zaufanymi wykonawcami, których zawsze polecamy klientom, co jeszcze bardziej ułatwia wszystkim życie a nam umożliwia sprawne zarządzanie inwestycją.

 OGÓLNY ZAKRES PRAC PRZY PROJEKTACH WNĘTRZARSKICH

 • doradztwo przy zakupie nieruchomości (inwentaryzacje, analizy, ekspertyzy)
 • projekty koncepcyjne wraz z wizualizacjami
 • projekty kompleksowe (koncepcja, wizualizacje, projekt techniczny wnętrz wraz z projektem mebli na wymiar) + realizacja, nadzór i zarządzanie inwestycją

 OGÓLNY ZAKRES PRAC PRZY PROJEKTACH ARCHITEKTONICZNYCH

 • doradztwo przy zakupie nieruchomości (inwentaryzacje, analizy, ekspertyzy)
 • analizy działek i zapisów planów miejscowych
 • projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze + nadzór

 OGÓLNY ZAKRES PRAC PRZY PROJEKTACH PROJEKTACH GRAFICZNYCH

 • projekt logo
 • projekty wizytówek
 • projekty plakatów i ulotek
 • projekty graficzne do social media
 • branding czyli identyfikacja wizualna firmy

Szczegółowy zakres prac zawierający zestaw dedykowanych rysunków i wycenę przesyłamy po spotkaniu organizacyjnym u nas w biurze lub ewentualnie on-line. Pierwsze takie spotkanie jest zawsze gratis i zawsze bez zobowiązań. Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

When we start design works from the conceptual stage and we finish with the author's supervision, one can expect the best results. Thanks to this approach, customers can save a lot of time and patience, and we can be sure that everything will be done excellent.

In case of interior design, we try to implement design & build mode. For this purpose, we cooperate with our trusted contractors, whom we always recommend to our clients, which makes life easier for everyone and enables us to manage the investment efficiently.

 GENERAL SCOPE OF WORK IN INTERIOR DESIGN

 • advice on the purchase of real estate (inventories, analyzes, expertise)
 • conceptual designs with visualizations
 • comprehensive projects (concept, visualizations, technical interior design with bespoke furniture) + construction, supervision and project management

GENERAL SCOPE OF WORK IN ARCHITECTURAL DESIGN

 • advice on the purchase of real estate (inventories, analyzes, expertise)
 • feasibility studies
 • conception, planning (building) projects, construction projects + supervision

GENERAL SCOPE OF WORK IN GRAPHIC DESIGN

 • logo projects
 • business card projects
 • banner, leaflets projects
 • social media graphics
 • branding

A detailed scope of work, including set of dedicated drawings and a quote, is sent after an organizational meeting at our office or possibly on-line. The first meeting is always free of charge and without obligations. Feel free to contact us.