O nas / About us

StudioKRESKI to wrocławska autorska pracownia architektury i architektury wnętrz, założona przez architekta i historyka sztuki.

Połączenie naszych dwóch pasji, zawodów i energii, pozwala nam tworzyć nietuzinkowe (mamy nadzieję) projekty, oparte na korelacji pomiędzy nowoczesnością i tradycją, pomiędzy funkcjonalnością a sztuką. Podobnie jak w modzie lubimy przełamaną elegancję, w muzyce przesterowane dźwięki, tak w architekturze tworzymy przełamany minimalizm.

Łączymy swoje pasje z wiedzą, doświadczeniem i współpracą z najlepszymi branżystami, aby zapewnić najlepsze rozwiązania, mając na uwadze czas i budżet Klienta.

Zdobyte wcześniej doświadczenie staramy się przenieść w twórczy sposób na nasze autorskie projekty

StudioKRESKI is a Wrocław-based studio of architecture and interior design, founded by an architect and art historian. 

The combination of our two passions, professions and energy, allows us to create extraordinary (we hope) projects, based on the correlation between modernity and tradition, between functionality and art. Just like in fashion, we like broken elegance, in music, distorted sounds (some), in architecture we create broken minimalism.

We combine our passions with knowledge, experience and cooperation with the excellent industry specialists to provide the best solutions, taking into account the client's time and budget. 

We are trying to transfer creatively the experience gained earlier, both on the Polish and foreign market, into our own projects.

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY / MANAGEMENT TEAM

Olla Kijaczko-Dereń - director, partner

I have worked on a few big international projects. Especially Engine Project was very demanding not only because I had to leave History of Art area and plunge into IT world but also as it was huge, multitasking, with many different international conferences. In the meantime I graduated from Project Manager Academy at Wrocław University of Economics. After all these challenging years I decided to use my experience to manage my two projects that one of them became StudioKRESKI.

Image
 •  1998-2004 University of Wrocław - History of Art (Pl)
 • 2003-2004 Philipps-Universität, Marburg (De)
 • 2004-2010 University of Wrocław - History of Art/ Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), proj. „Adel in Schlesien” (Pl/De)
 • 2009-2009 Lower Silesian School of Public Services ASESOR in Wrocław, Management in Culture, postgraduate studies (Pl)
 • 2013-2016 Wrocław University of Technology, Engine - International Computer Science Project, (Pl)
 • 2015-2016 Wrocław University of Economics, Project Manager Academy, postgraduate studies (PRINCE2 Certificate) (Pl)
 • 2016-today BTtalk Language School, Wrocław (Pl)
 • 2019-today StudioKRESKI, Wrocław (Pl)

 

Bartek Dereń – architect (PL) DSOIA; (UK) ARB, partner

I have worked on variety of projects both in Poland and United Kingdom. Before co-founding StudioKRESKI I spent over 5 years in EPR Architects well known for high quality residential, hotel and office projects. I have been delivering high-end architectural and interior documentation for Lillie Square Residential, Marylebone Lane Hotel, Osmo Battersea Office . I have gained the experience while working on many different stages, which finally let me follow my own path...

Image
 •  1999-2004 Wrocław University of Technology, Faculty of Architecture
 • 2005-2005 BC Comm Architects, Wrocław (Pl)
 • 2005-2008 Manson Architects, Edinburgh, Scotland (UK)
 • 2008-2013 Creoproject Architects, Wrocław (Pl)
 • 2013-today BTtalk Language School, Wrocław (Pl)
 • 2016-2021 EPR Architects, Wrocław/London (Pl/UK)
 • 2021-today StudioKRESKI Architects, Wrocław (Pl)

ZESPÓŁ / TEAM

Paulina Barabasz - asystent architekta / architectural assistant